Opis działalności kulturalnej prowadzonej przez TRS w latach 2008 – 2009
Działalność kulturalna Towarzystwa Rozwoju Sokołowska odbywała się w zgodnie z planem i w oparciu o wcześniej nawiązane i ustabilizowane kontakty z partnerami z Danii,
Norwegii, Szwecji oraz Rosji. Na przestrzeni lat 2008 i 2009 podejmowaliśmy szereg inicjatyw. W tym czasie miały miejsce następujące wydarzenia:
1. Wspólnie z Grupą Odnowy Wsi braliśmy udział w pracach nad stworzeniem
w Sokołowsku Skweru im. Krzysztofa Kieślowskiego. W rezultacie Gmina Mieroszów/Sołectwo Sokołowsko zdobyło na ten cel w 2009 r. ponad 30 tys. zł.
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zaangażowaliśmy się także w działania związane z powstaniem w Sokołowsku Muzeum Krzysztofa Kieślowskiego. Otwarcie Muzeum miało miejsce w sierpniu ubiegłego roku w byłym kinie „Zdrowie”. Twórcami Muzeum jest p. Maria Kieślowska, żona reżysera oraz Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ – wieloletni partner w zakresie działalności kulturalnej Towarzystwa Rozwoju Sokołowska.
2. We wrześniu 2009 r. przeprowadziliśmy konferencję „CLIMATE ALERT – BE ALL EYES” z udziałem sześciu delegacji zagranicznych. Dzięki obecności wybitnych polskich klimatologów, geologów oraz przedstawicieli organizacji ekologicznych i nadleśnictwa udało się stworzyć bardzo ciekawy program obejmujący szerokie spektrum zagadnień związanych z ochroną środowiska. W sumie w sześciodniowych warsztatach wzięło udział ponad 100 osób. Konferencja odbiła się szerokim echem w lokalnych mediach. Uczestnicy wyjeżdżali bogatsi o nabyte doświadczenia oraz informacje uzyskane podczas tej konferencji.
Organizacja konferencji poprzedzona była wielomiesięcznymi przygotowaniami. I tak już w lutym 2009 r. odbyło się spotkanie z partnerami z Danii i Norwegii w celu zaplanowania konferencji, jako kolejnej edycji wspólnego przedsięwzięcia EYES’2009. W marcu złożyliśmy wniosek do Programu „Młodzież w Działaniu”
o fundusze na realizację projektu „CLIMATE ALERT – BE ALL EYES”- niestety wniosek pomimo naszego olbrzymiego doświadczenia, bardzo interesującego programu oraz dużej ilości sprawdzonych partnerów nie uzyskał tym razem akceptacji. Udało się za to pozyskać środki na ten cel z Gminnego, Powiatowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Łącznie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 18 tys. zł.
3. W maju 2009 zorganizowaliśmy I Otwarte Mistrzostwa TRS w Łucznictwie
z zamiarem cyklicznego ich przeprowadzania. Na imprezie gościliśmy czołówkę dolnośląskiej kadry łuczniczej. Członkowie naszego stowarzyszenie nie odstawali
w wynikach od utytułowanych gości. Impreza ta stała się przyczynkiem do utworzenia przy TRS klubu łuczniczego, który zawiązać się ma na początku 2010 r.
4. W 2008 roku zrealizowaliśmy projekt wymiany młodzieży z partnerami z Rosji
i Danii w ramach Programu „Młodzież w Działaniu.” Na realizację zaplanowanych na 2008 r. działań otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 9,5 tys. euro.
5. We wrześniu 2008 r. zrealizowaliśmy projekt „WIN THE DAY – SPORT UP YOUR LIFE”. W tym czasie byliśmy też współorganizatorem festynu dla mieszkańców Sokołowska mającego na celu integrację lokalnej społeczności przy wspólnej zabawie, grach i konkursach.
6. W marcu  2008  wyjechaliśmy z młodzieżą do Kopenhagi na wizytę przygotowawczą do projektu EYES 2008. We wrześniu tego samego roku wyjechaliśmy do Oslo, gdzie wzięliśmy udział w projekcie EYES’2008 - „Jedność w różnorodności” uświadamiający młodzieży fakt, że pomimo tego, że nasze społeczeństwa są coraz bardziej narodowościowo różnorodne to jesteśmy jednością i należy być otwartym na drugiego człowieka.
7. W 2008 roku miały miejsce liczne wizyty studyjne członków naszego Stowarzyszenia w Danii, a także rewizyty zagranicznych partnerów w Sokołowsku. Spotkania skupiały się na omówieniu przyszłej współpracy oraz wypracowaniu wspólnych projektów. M.in. w październiku 2008 r. na zaproszenie stowarzyszenia Fritidsborger naszego wieloletniego sprawdzonego partnera z Danii, wzięliśmy udział w festynie organizowanym w Asnaes. Jarmark stał się znakomitą okazją do zaprezentowania bogatego dorobku naszego Stowarzyszenia, regionu oraz kultury. Zorganizowaliśmy stoisko z wystawą rękodzieła oraz specjałami kuchni regionalnej.
Podobne wizyty miały też miejsce w roku ubiegłym – podczas ostatniej w czerwcu, gościliśmy 30-osobową grupę Duńczyków. Dzięki temu zapoznaliśmy ich z kultura, zabytkami i historią naszego regionu. Goście wyjechali zachwyceni znakomitym przyjęciem, atmosferą oraz bogactwem turystycznych atrakcji naszego regionu. Podczas delegacji naszych członków w Asnaes w br. zainspirowaliśmy naszych partnerów do zaangażowania się w działania związane z tworzeniem w Sokołowsku Muzeum Krzysztofa Kieślowskiego.
Ponadto członkowie zarządu Towarzystwa Rozwoju Sokołowska biorą aktywny udział
w pracach tzw. Grupy Odnowy Wsi, która zawiązała się w 2009 r. Głównym celem Grupy, której członkami są przedstawiciele lokalnej społeczności, jest dbanie o dziedzictwo kulturowe naszej miejscowości oraz tworzenie projektów, które przyczynią się do rozwoju kulturalnego i społecznego wsi. Grupa Odnowy Wsi Sokołowsko stworzyła w tym celu Strategię Rozwoju Miejscowości wraz z Wieloletnim Planem Rozwoju. Pierwszym efektem pracy Grupy jest stworzenie w Sokołowsku Skweru im. Krzysztofa Kieślowskiego przy udziale środków zewnętrznych.