Odbudowa dawnego Sanatorium w Sokołowsku rozpocznie się w czerwcu!

Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ otrzymała dotację z MKIDN oraz z Urzędu Marszałkowskiego woj.dolnośląskiego, w kwocie 300 000zł. Zadaszony zostanie fragment obiektu, zamontowane zostaną nowe stropy oraz usztywniona konstrukcja zabytku.