Drukuj
Kategoria: Z Sokołowska

Na ostatniej sesji RM Mieroszowa (28 stycznia), Burmistrz poinformował: "z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz wysokie koszty zużyca energii elektrycznej od dnia 1 lutego 2011 r. wprowadza się nocne przerwy w oświetleniu dróg i  ulic na terenie całej gminy z wyłączeniem Pl. Niepodległości, przerwę wprowadza się od godz. 1:00 do 4:00".