Serdecznie zapraszamy do klasy I  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym  im. J. Korczaka w Sokołowsku.

Zapewniamy dzieciom troskliwą opiekę i wysoki poziom nauczania. U nas dzieci rozwijają dodatkowe zdolności : językowe, muzyczne, artystyczne, informatyczne i sportowe.
Uczą się języka angielskiego, mają zajęcia z informatyki, biblioteczne, artystyczne, zajęcia logopedyczne, sportowe, ogólnorozwojowe z elementami samoobrony, UKS. Wszyscy uczniowie uczą się jazdy na nartach. Dzieci uczestniczą w koncertach Filharmonii Sudeckiej, przedstawieniach teatralnych, licznych wycieczkach, apelach i uroczystościach szkolnych; biorą udział w wielu  konkursach (plastycznych, recytatorskich, matematycznych, pierwszej pomocy, przyrodniczych, ekologicznych i piosenki) oraz zawodach sportowych (turniejach piłki nożnej, biegach ulicznych i przełajowych, biegach narciarskich). W naszej placówce działa również Ognisko Muzyczne, gdzie uczniowie mogą uczyć się gry na pianinie czy akordeonie.
 
Świetlica szkolna zapewnia atrakcyjne zajęcia i opiekę do godziny 16.00.
Dzieci mają możliwość wypicia darmowego mleka, zakupu bułek drożdżowych   i dwudaniowego obiadu.
Szczegóły na stronie szkoły www.szkola.sokolowsko.pl
 
Zapraszamy!