Na zlecenie Urzędu Gminy Mieroszów w dniach 15.05 - 20.06 br. był prowadzony monitoring temperatury i wilgotności w ramach badań nad klimatem Sokołowska.

Pracownicy Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk z Warszawy rozstawili punkty pomiarowe w rejonie: Grunwaldu, Leśnego Źródła oraz szkoły.

Wnioski z badań będą ujęte w opracowaniu dla UG Mieroszów.